Top 10 đại gia: 1: muabui2 19.250.722đ 2: tungtang 60.615đ 3: chaytron 43.318đ 4: phuongtrang 31.064đ 5: HatVoiDongSong 21.128đ 6: LamNhatMinh 21.036đ 7: tuanhung_ 18.272đ 8: Nhohoaihoklon 14.756đ 9: bongbivang 8.999đ 10: goby 8.894đ