Top 10 đại gia: 1: muabui2 19.250.722đ 2: tungtang 73.817đ 3: chaytron 51.395đ 4: LamNhatMinh 46.141đ 5: phuongtrang 38.734đ 6: tuanhung_ 27.779đ 7: HatVoiDongSong 21.128đ 8: NgocPhung 15.450đ 9: SaoXoet 11.216đ 10: !!-SinhToBo-!! 9.844đ